Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b - faza B2/C1–C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce wycięty karb służący do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. Kabłąk lekko rozszerzający się w kierunku główki, w przekroju trójkątny, w górnej części ozdobiony dwoma żeberkami rozdzielonymi żłobkiem. Na największym wypiętrzeniu kabłąka niski i wąski grzebień ozdobiony trzema poprzecznymi żłobkami, słabo czytelnymi. Nóżka zakończona profilowanym guzkiem. Typologia: A.IV. Dąbrowska, odmiana mazowiecka, typ 2. Andrzejowski wariant Topornica.

Miejscowość
Kosmów
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,70 cm; szer. kabłąka w górnej części – 0,70 cm, grzebienia – 0,55 cm, nóżki – 0,44 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5369
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 102–103, 220, 234, 236–237, ryc. 14:227, tabl. XXII:227.

Dane dodatkowe