Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b - faza B2/C1 (lub B2/C1–C1a)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kapturkowa serii wschodniej, ze stopu miedzi. Brak górnej części kabłąka i główki. Zachowany szeroki grzebień, blaszkowaty, wklęsły od spodu, w górnej i dolnej części ornamentowany pojedynczymi poprzecznymi liniami rytymi, od dołu dodatkowo podkreślony poprzecznym żłobkiem i niskim żeberkiem. Nóżka wyraźnie rozszerzona, przy dolnej krawędzi ozdobiona poprzecznym rowkiem. Typologia: A.II.41. Prawdopodobnie Schuster odmiana X2.

Miejscowość
Kosmów
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,90 cm; szer. grzebienia – 1,60 cm, dolnej części nóżki – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak górnej części kabłąka i główki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5368
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 100–103, 220, 227–229, ryc. 9:226, tabl. XXII:226.

Dane dodatkowe