Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b lub faza B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka, prawdopodobnie oczkowata serii pruskiej, ze stopu miedzi. Zachowany fragment nóżki z uszkodzoną pochewką i ornamentem czterech oczek ułożonych blisko siebie i rozmieszczonych symetrycznie oraz linii utworzonych przez wybijane, małe punkciki. Typologia: A.III. seria B (pruska). Określenie typu niemożliwe (być może typ Husynne).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9138
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 44-45, 220, 232-233, ryc. 11:21, tabl. III:21.

Dane dodatkowe