Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kapturkowa serii wschodniej, ze stopu miedzi. Niekompletna – zachowana nóżka i dolna część blaszkowatego kabłąka, z niemal niezauważalnym grzebykiem – także blaszkowatym, od góry i dołu podkreślonym pojedynczą linią rytą. Powyżej grzebyka słabo czytelne dwie krótkie linie ryte. Nóżka silnie rozszerzona, przy dolnej krawędzi ozdobiona pojedynczym żłobkiem. Typologia:  A.II.41; Schuster odmiana X2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,90 cm; szer. grzebienia – 1,20 cm, dolnej części nóżki – 2,10 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8607
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 44-45, 220, 227-229, ryc. 9:20, tabl. III:20.

Dane dodatkowe