Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. Kabłąk wąski, w przekroju na niemal całej długości rombowaty, kolankowato wygięty, z prostokątnym – także w przekroju – niezdobionym polem metopowym w górnej części. Nóżka w zachowanej części wąska z małą, czworoboczną i niezdobioną metopą w górnej części, poniżej metopy w przekroju trójkątna. Wokół podstawy kabłąka owinięte cztery zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,45 cm, metopy na kabłąku – 0,55 cm, górnej części nóżki – 0,27 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8643
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 108–109, 221, 248, 255, 258, ryc. 28:246, tabl. XXIV:246.

Dane dodatkowe