Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części nóżki. Kabłąk sztabkowaty, wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, w przekroju wieloboczny (zbliżony do rombowatego),  łagodnie, kolankowato przegięty. Zachowana górna część nóżki z wąskiej, prostokątnej (?) taśmy. Pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki w postaci dwóch zwojów drutu owiniętych wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161. Kabłąk jak Kokowski wzór ZM–71.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,10 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,38 cm, górnej części nóżki – 0,38 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i większej części nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8726
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 108–109, 221, 248, 250–251, tabl. XXIV:247.

Dane dodatkowe