Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części nóżki. Silnie odkształcona. Kabłąk sztabkowaty, wąski o niemal identycznej szerokości na całej długości, w przekroju wieloboczny (zbliżony do rombowatego). Zachowana górna część nóżki z wąskiej, prostokątnej taśmy z bardzo słabo czytelnym fasetowaniem krawędzi. Pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki w postaci 1,5 zwoju drutu owiniętego wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1 prawdopodobnie A.161. Kabłąk jak Kokowski wzór ZM–71.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 1,90 cm; szer. kabłąka – 0,32 cm, górnej części nóżki – 0,48 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i większej części nóżki, silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8638
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 108–109, 221, 248, 250–251, tabl. XXV:248.

Dane dodatkowe