Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki i pochewki; powierzchnia zniszczona. Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju zbliżony do kwadratowego (być może pierwotnie wieloboczny), łagodnie, kolankowato wygięty; delikatnie profilowany z silnie zniszczonymi czworobocznymi i niezdobionymi metopami w górnej i dolnej części. Nóżka długa, bardzo wąska, profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części; w przekroju poniżej metopy w przybliżeniu trapezowata. Wokół podstawy kabłąka owinięte trzy (?) zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,32–0,37 cm, nóżki – 0,20–0,28 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak główki i pochewki; powierzchnia zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
 MH/A/8662
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 108–109, 221, 248, tabl. XXV:250.

Dane dodatkowe