Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2 (młodsze stadium)
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzchnia zniszczona. Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju wieloboczny, kolankowato wygięty; profilowany, w górnej i dolnej części z małymi, czworobocznymi polami metopowymi z półokrągłymi wycięciami po bokach. Identyczna metopa w górnej części długiej i wąskiej, profilowanej nóżki, poniżej metopy w przekroju wielobocznej. Zaczep pochewki drucikowaty, uszkodzony, z zachowanym 1,5 zwoju owiniętym wokół
podstawy kabłąka. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,32 cm, nóżki – 0,30–0,33 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; powierzchnia zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8710
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 109–110, 221, 248, 255, 258, 262-265, ryc. 37:251, tabl. XXV:251.

Dane dodatkowe