Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2 (młodsze stadium)
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk sztabkowaty, wąski, w przekroju wieloboczny, kolankowato wygięty w około połowie długości; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska, profilowana, z niemal kwadratową i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty, trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,70 cm; szer. kabłąka – 0,33–0,38 cm, nóżki – 0,36–0,39 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8672
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 110–111, 221, 248, 255, 258, 262-265, ryc. 37:252, tabl. XXV:252.

Dane dodatkowe