Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a do fazy C2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i pochewki. Sprężyna 14-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami. Kabłąk z wąskiej taśmy, w przekroju sześcioboczny, kolankowato wygięty, bardzo łagodnie, wzdłużnie profilowany. Nóżka wąska, łagodnie profilowana, z czworoboczną, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trapezowata. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowane cztery zwoje drutu owinięte wokół
podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,90 cm, sprężyny – 2,70 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,40 cm, nóżki – 0,35–0,37 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9254
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 44-45, 221, 248, ryc. 31:23, tabl. III:23.

Dane dodatkowe