Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Silnie odkształcona. Bardzo duża i masywna. Sprężyna 12-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami. Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk dość szeroki, w przekroju w środkowej części w przybliżeniu trójkątny, kolankowato zgięty; profilowany, z wyraźnymi, prostokątnymi polami metopowymi w górnej i dolnej części, niezdobionymi. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się w kierunku trójkątnie uformowanego końca, w przekroju również trójkątna; profilowana, z nieornamentowaną, prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, sześciokrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162, zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 6,40 cm, sprężyny – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,62 cm, nóżki – 0,50–0,64 cm
Waga
Stan zachowania
silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9097
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 46-47, 221, 248, 255, 258, ryc. 28:24, tabl. IV:24 .

Dane dodatkowe