Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. Kabłąk stopniowo zwężający się w kierunku nóżki, na całej długości w przekroju trójkątny, pierwotnie zapewne kolankowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka wąska, o niemal identycznej szerokości na całej długości, w przekroju trójkątna. Zaczep pochewki drucikowaty, z fragmentarycznie zachowanym jednym zwojem bardzo cienkiego drutu owiniętym wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–71.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – ok. 3,70 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,55 cm, nóżki – 0,33–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8703
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 110–111, 221, 248, 250–251, tabl. XXV:256.

Dane dodatkowe