Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona. Kabłąk szeroki, nieco przewężony przy przejściu w nóżkę, w przekroju trójkątny, kolankowato wygięty, nieprofilowany. Nóżka wąska, w przekroju trójkątna. Wokół podstawy kabłąka owinięte 2,5 zwoju drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–71.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,72 cm, nóżki – 0,40–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8650
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 110–111, 221, 248, 250–251, tabl. XXV:257.

Dane dodatkowe