Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, pochewka uszkodzona. Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, kolankowato wygięty; profilowany, w górnej części z małą czworoboczną i niezdobioną metopą, w dolnej – z dużą, prostokątną i podkreśloną dwiema poprzecznymi liniami rytymi. Nóżka wąska, w przekroju wieloboczna; profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części, podkreśloną u podstawy poprzeczną linią rytą. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,38, nóżki – 0,26–0,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8661
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 112–113, 221, 248, tabl. XXVI:259.

Dane dodatkowe