Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi metopami w górnej i dolnej części. Metopa górna mała i wąska; dolna – duża, prostokątna. Nóżka wąska, nieznacznie zwężająca się w kierunku płasko rozklepanego końca, w rzucie (od dołu) soczewkowatego, w przekroju trójkątna; profilowana, z niewielką, nieornamentowaną metopą w górnej części. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162. Zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,44 cm, nóżki – 0,32–0,43 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły, silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8746
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 112–113, 221, 248, 255, 258, ryc.28:260, tabl. XXVI:260.

Dane dodatkowe