Przedmiot
Zawieszka/okucie, element pasa lub uzbrojenia (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci uszkodzonej, lekko trapezowatej sztabki – korpusu – w przekroju prostokątnej, wygiętej pod kątem prostym i zakończonej owalną tarczką ozdobioną poprzecznymi żłobkami ze starannie rozklepaną, niemal niewidoczną i pokrytą ornamentem główką nitu (?). Na spodniej stronie tarczki niewielki, zasklepiony otwór – w miejscu trzpienia nitu (?). Typologia: prawdopodobnie fragment zawieszki/okucia, być może element pasa lub uzbrojenia (?).

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,44 cm; szer. korpusu – ok. 0,35 cm, tarczki – 0,72 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8894
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 176–177, 295, tabl. XL:453.

Dane dodatkowe