Przedmiot
Zawieszka/okucie pochwy miecza
Chronologia
faza D3 lub D3/E
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. Korpus w przekroju niemal płaski, płytowaty, z wyciętymi dwiema, dużymi, prostokątnymi tarczkami o zbliżonych wymiarach, pokryty srebrną folią. Z tylnej strony powierzchnia przy zewnętrznych krawędziach tarczek wyraźnie ścieniona. Oba końce uformowane na kształt ostro zakończonych kolców. Typologia: najbliższa do Menghin typ Nydam-Porskær.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
Wymiary: dł. – 4,00 cm; szer. korpusu w środkowej części – 0,59 cm; wymiary tarczek – ok. 1,50×0,80 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8932
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 322–324, ryc. 83:164, tabl. XVI:164.

Dane dodatkowe