Przedmiot
Grocik strzały
Chronologia
okres rzymski / wczesne średniowiecze (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Grocik strzały z trzonkiem, żelazny. Ostrze krótkie, czterograniaste. Trzonek długi, zwężający się ku końcowi, w przekroju na niemal całej długości owalny.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita – 3,30 cm; szer. maksymalna – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8250
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 328, 331, tabl. XVI:165.

Dane dodatkowe