Przedmiot
Zawieszka/okucie pochwy miecza
Chronologia
druga połowa V wieku i pierwsza ćwierć VI wieku
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. Jeden koniec uszkodzony; powierzchnia zniszczona. Kształt w zarysie wrzecionowaty. Korpus profilowany, w przekroju trójkątny, z dwiema prostokątnymi i niezdobionymi tarczkami. Zachowany koniec trzpieniowaty, zakończony trójkątnie. Typologia: zbliżona do Menghin typ Entringen-Blučina (uproszczona forma).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20647
Wymiary
dł. zachowana – 3,90 cm; szer. korpusu – 0,59 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzenie na jednym z końców
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8270
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 323–325, 380, ryc. 82:162, tabl. XVI:162.

Dane dodatkowe