Przedmiot
Zawieszka pochwy miecza
Chronologia
stadium B2 – faza C1
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Zawieszka pochwy miecza, wsuwana, żelazna. Kabłąk wykonany z grubej sztabki, nieznacznie zwężającej się w kierunku jednego z końców (dolnego?), zgiętej dwukrotnie. Wygięcie węższej części kabłąka słabo zaznaczone, a sam koniec krótki, zakończony w przybliżeniu trójkątnie. Drugi z końców szeroki, uszkodzony. Typologia: zbliżona do Kaczanowski typ VII.

Miejscowość
Matcze
Stanowisko
41 (AZP 84–94/117)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 8,40 cm; szer. kabłąka – 0,70–0,90 cm, końców – 0,35–0,66 cm i ok. 0,90 cm; gr. kabłąka – 0,42–0,56 cm
Waga
Stan zachowania
jeden z końców uszkodzony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8510
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 170–171, 322–323, ryc. 81:436, tabl. XXXVIII:436.

Dane dodatkowe