Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Dziobowate, masywne okucie końca pasa ze stopu miedzi. Profilowane. Część mocująca prostokątna, wyraźnie wyodrębniona wąskim, wysokim i poprzecznym zgrubieniem/żeberkiem; mocowana pojedynczym nitem z główkami rozklepanymi i staranie zeszlifowanymi po obu stronach. Trzonek z wyraźnie wyodrębnionym końcem, poprzecznie żeberkowany, w dolnej, dziobowatej części – promieniście; od spodu wklęsły. Typologia: Madyda-Legutko VI.11.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
za Huczwą
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi –  CL 20664
Wymiary
dł. – 4,80 cm; szer. części mocującej – 1,16 cm, trzonka – ok. 1,10 cm, dziobowatego końca – 1,60 cm; gr. – 0,40–0,50 cm, części mocującej – 0,48 cm; światło nitu – ok. 0,19 cm
Waga
Stan zachowania
kompletne
Sposób wykonania
odlew, szlifowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8579
Literatura

Kokowski A. 2001, Dzieje badań okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej, in: A. Kokowski (ed.), Rzymskie dzieje Kotliny Hrubieszowskiej, Lublin, 48 fot. 23.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009, Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and Migration Period, in: Barbaricum 8, Warszawa, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:10.

Kisiel N., Kokowski A., Mazurek T. 2020, Nowe dziobowate okucia końców pasa z Lubelszczyzny, in: A.M. Oblomskij (ed.), Istoriâ veŝej – istoriâ i veŝi. K 60-letnemu ûbileû I. O. Gavrituhina, Ranneslavânskij mir. Arheologiâ Slavân i ich sosedej 20, Moskva, 83. / в: А.М. Обломский (ред.), История вещей – история и вещи. К 60-летнему юбилею И. О. Гавритухина, Раннеславянский мир. Aрхеология Славян и их соседей 20, Москва, 83. /

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 86–87, 295–296, 298, 379, ryc. 66:190, tabl. XVIII:190.

Dane dodatkowe