Przedmiot
Igła
Chronologia
okres rzymski
Kultura
kultura wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Igła ze stopu miedzi. Główka delikatnie rozklepana, zakończona w przybliżeniu trapezowato, perforowana. Otwór okrągły, stosunkowo duży. Trzon w przekroju okrągły.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
za Huczwą
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 5,90 cm; śr. maksymalna – 0,23 cm; szer. główki maksymalna – 0,27 cm
Waga
Stan zachowania
kompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8574
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 86–87, 338, 342–343, ryc. 94:191, tabl. XVIII:191.

Dane dodatkowe