Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
młodsza część V w.
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Języczkowate, masywne okucie końca pasa ze stopu miedzi. Profilowane. Część mocująca wyodrębniona wąskim, poprzecznym zgrubieniem, z krawędziami wyraźnie ściętymi i ornamentem wybijanych, dużych kółek z punktem w środku umieszczonych jedno nad drugim; mocowana pojedynczym nitem, z główką rozklepaną i starannie zeszlifowaną na tylnej stronie. Krawędzie trzonka wyraźnie, dookolnie fasetowane. W jego dolnej części ornament dwóch wybitych kółek z kropką w środku, jak kółka w obrębie zaczepu. Typologia: Madyda-Legutko VI.12, zbliżone do odmiany 3.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
za Huczwą
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,80 cm; szer. – ok. 0,90 cm; gr. – 0,30 cm, części mocującej – 0,50 cm; światło nitu – ok. 0,17 cm
Waga
Stan zachowania
kompletny
Sposób wykonania
odlew, szlifowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8577
Literatura

Kokowski A. 2001, Dzieje badań okresu rzymskiego w Kotlinie Hrubieszowskiej, in: A. Kokowski (ed.), Rzymskie dzieje Kotliny Hrubieszowskiej, Lublin, 48 fot. 23.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2009, Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in Late Roman Period and Migration Period, in: Barbaricum 8, Warszawa, 200 przypis 17, 227 ryc. 15:10.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 86–87, 295, 297–298, ryc. 67:189, tabl. XVIII:189.

Dane dodatkowe