Przedmiot
Przęślik lub paciorek gliniany
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Mały przęślik /lub paciorek/ gliniany. Dwustożkowaty, z lekko wklęsłymi powierzchniami bocznymi i z płasko ściętymi wierzchołkami. Typologia: zbliżony do Magomedov typ A112 (przęślik) i Tempelmann-Mączyńska LVI.484 (paciorek).

Miejscowość
Trzeszczany
Stanowisko
brak danych
Gmina
Trzeszczany
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 2,50 cm; wysokość 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
lepienie, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/1150
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 194–195, 314–315, 319, 346–347, 350, ryc. 100:494, tabl. XLVI:494.

Dane dodatkowe