Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Dziobowate okucie końca pasa
Chronologia
faza C3–D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Dziobowate okucie końca pasa ze stopu miedzi z wyodrębnioną, w przybliżeniu prostokątną częścią mocującą, z zachowanym nitem ze starannie rozklepanymi główkami i słabo czytelnym ornamentem w postaci znaku X wpisanego między dwie poprzeczne linie ryte. Trzonek z wyraźnie wyodrębnionym końcem, niezdobiony, od spodu wklęsły. Typologia: Madyda-Legutko VI.11.

Miejscowość
Ślipcze – Kosmów
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,60 cm; szer. części mocującej – 0,69–0,73 cm, trzonka – ok. 0,63–0,85 cm, dziobowatego końca – 1,40 cm; gr. – 0,30–0,32 cm, części mocującej – 0,32 cm; światło nitu – ok. 0,10 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8580
Literatura

Kisiel N., Kokowski A., Mazurek T. 2020: Nowe dziobowate okucia końców pasa z Lubelszczyzny, in: A.M. Oblomskij (ed.), Istoriâ veŝej – istoriâ i veŝi. K 60-letnemu ûbileû I. O. Gavrituhina, Ranneslavânskij mir. Arheologiâ Slavân i ich sosedej 20, Moskva, 82–88, 282–283. / в: А.М. Обломский (ред.), История вещей – история и вещи. К 60-летнему юбилею И. О. Гавритухина, Раннеславянский мир. Aрхеология Славян и их соседей 20, Москва, 84.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 186–187, 295–296, 298, ryc. 66:476, tabl. XLIII:476.

Dane dodatkowe