Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce niewielki guzek w kształcie odwróconego stożka. Kabłąk ze ściętymi krawędziami, w przekroju wieloboczny, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznym polem metopowym w górnej części ozdobionym poprzeczną linią rytą. Na szczycie kabłąka prostokątna tarczka ornamentowana rytym motywem szachownicy. Sposób uformowania i zdobienia nóżki analogiczny jak kabłąka – w górnej części czworoboczne pole z poprzeczną linią rytą, na końcu nóżki prostokątna tarczka z motywem szachownicy. Pochewka skrócona, kończąca się w około 3/4 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze.

Miejscowość
Szychowice
Stanowisko
54 (AZP 89-95/145)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,75 cm, nóżki – 0,40–0,68 cm; wymiary tarczek – ok. 0,69×0,60 cm i 0,70×0,41 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9914
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 184–185, 222, 275–276, ryc. 49:475, tabl. XLIII:475.

Dane dodatkowe