Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Element pasa (?) – nakładka/aplikacja (?)
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot z cienkiej blachy ze stopu miedzi. Kompletny (?), lekko łukowato wygięty, wrzecionowaty i symetryczny. W centrum niemal kwadratowe pole wyodrębnione plastycznie i przy pomocy ornamentu w postaci potrójnych rowków prostopadłych do krawędzi przedmiotu i rozmieszczonych w dwóch grupach; pomiędzy rowkami, w centrum pola, duży, okrągły otwór – w miejscu nitu (?). Krawędzie przedmiotu poza centralnym polem wyraźnie fasetowane, nieco delikatniej przy ostro uformowanych końcach. Być może element pasa w rodzaju nakładki/aplikacji.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
za Huczwą
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,00 cm; szer. maksymalna (na wysokości otworu) – 0,90 cm; gr. – ok. 0,12–0,15 cm
Waga
Stan zachowania
kompletny (?)
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8576
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 88–89, 295, 306-307, tabl. XVIII:192.

Dane dodatkowe