Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. W przybliżeniu prostokątna, mocowana na trzy nity rozmieszczone na planie trójkąta – dwa w przedniej części zachowane, z nieregularnie rozklepanymi główkami. Dwa zaczepy szerokie, obejmujące ramę o średnicy w tylnej części nie większej niż około 0,40 cm. Typologia: być może skuwka sprzączki owalnej z pogrubioną ramą, Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
całkowite 2,70×2,00 cm, bez zaczepów – 1,80×2,00 cm; światło nitów – ok. 0,22 cm
Waga
Stan zachowania
kompletna - brak jednego nita
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/3093
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 88–89, 292–294, ryc. 64:193, tabl. XVIII:193.

Dane dodatkowe