Przedmiot
Szkło – stopiony paciorek/paciorki (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Szkło, silnie przetopione – stopiony paciorek/paciorki (?); powierzchnia miejscami silnie porowata, pokryta patyną ogniową. Zauważalne obecnie barwy – ciemna (czarna?) i biaława. Słabo widoczny wlot do zasklepionego kanału otworu paciorka (?).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
zachowane: 2,40×1,80×1,30 cm
Waga
Stan zachowania
silnie przetopione
Sposób wykonania
topienie
Nr inwentarzowy
MH/A/9349
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 58-59, 314-315, 319, ryc. 79:97, tabl. XI:97.

Dane dodatkowe