Przedmiot
Fragment / element ozdoby; grocik (?)
Chronologia
okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment przedmiotu ze stopu miedzi, płaski od spodu, kształtem przypominający mały grocik z krótkimi zadziorami i uszkodzonym trzpieniem. Być może element bliżej nieokreślonej ozdoby.

Miejscowość
Łuszków
Stanowisko
5 (AZP 85–97/7)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,20 cm; rozstaw „zadziorów” – 1,36 cm; szer. trzpienia – 0,42 cm; gr. maksymalna – 0,19 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8522
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 166–167, 354, tabl. XXXVI:425.

Dane dodatkowe