Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
faza D1–D2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment kolca sprzączki ze stopu miedzi z uszkodzoną, trójkątnie rozszerzoną nasadą, w przekroju płaską, oddzieloną od dalszej części kolca wąskim żeberkiem. Identyczne żeberko wzdłuż dłuższej osi zasadniczej części kolca, w przekroju w przybliżeniu trójkątnego. Prawdopodobnie kolec sprzączki owalnej, z pogrubioną ramą. Typologia: Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Łuszków
Stanowisko
5 (AZP 85–97/7)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,98 cm; szerokość nasady zachowana – 1,26 cm, kolca maksymalna – 0,92 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona nasada
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8524
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 166–167, 287–288, 292–294, ryc. 62:424, tabl. XXXVI:424.

Dane dodatkowe