Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Uszkodzona, owalna rama sprzączki, zapewne jednodzielnej, ze stopu miedzi, lekko zgrubiała w przedniej części, w przekroju wieloboczna. Typologia: zbliżona do Madyda-Legutko H.11.

Miejscowość
Łuszków
Stanowisko
brak danych
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 2,40 cm; szer. – 3,60 cm; gr. maksymalna – 0,46 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8598
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 166–167, 287–288, 292, tabl. XXXVI:426.

Dane dodatkowe