Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Grot
Chronologia
wczesny okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Grot z zadziorami, żelazny – harpun (?). Niekompletny. Tulejka długa, w przekroju owalna, rozszerzająca się ku wlotowi ze słabo czytelnym i częściowo zasklepionym otworem po nicie (?). Liść krótki, w przekroju zbliżony do soczewkowatego. Zadziory dość długie, płaskie i szeroko rozstawione. Zbliżony do Kaczanowski typ C.

Miejscowość
Białoskóry
Stanowisko
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita – 5,90 cm, tulejki – ok. 4,60 cm, liścia z zadziorami – ok. 2,50 cm; rozstaw zadziorów rekonstruowany – ok. 2,30 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 0,70 cm, przy liściu – ok. 0,33–0,38 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/6670
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 38-39, 328-329, ryc. 86, tabl. II:5.

Dane dodatkowe