Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
schyłek okresu rzymskiego - wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie końca pasa ze stopu miedzi. Płytowe, płaskie w przekroju. Zdobione ornamentyką stempelkową rozmieszczoną w pięciu strefach rozdzielonych rytymi liniami, biegnącymi równolegle do krawędzi bocznych. Poszczególne motywy rozmieszczone symetrycznie w odniesieniu do osi wzdłużnej zabytku. W strefie centralnej rząd rombów (zachowane 2,5) umieszczonych pomiędzy rzędami utworzonymi przez wybijane oczka. Po obu stronach strefy centralnej dwa rzędy stempelków utworzone przez trójkąty i przez wybijane oczka. W skrajnych strefach rząd wybijanych kółeczek połączonych liniami falistymi z ograniczającymi je dwiema liniami rytymi. Typologia: Madyda-Legutko VI.13.

Miejscowość
Cichobórz
Stanowisko
46 (AZP 88-94/84)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,90–2,10 cm; szer. – 3,30–3,40 cm
Waga
Stan zachowania
Niekompletne – zachowana górna część trzonka z trzema otworami na nity.
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8915
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 38-39, 299-300, ryc. 68, tabl. II:6.

Dane dodatkowe