Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Nożyce
Chronologia
okres rzymski stadium B1b – faza B2 – (stadium C1a)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Nożyce żelazne. Niekompletne i odkształcone. Zachowane jedno ramię – szerokie, zwężające się w kierunku ostrza, w przekroju lekko wklęsło-wypukłe. Ostrze długie i szerokie u nasady, zakończone spiczasto.

Miejscowość
Białoskóry
Stanowisko
4 (AZP 84–94/107)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 18,80 cm; szer. ramienia – 0,96–1,80 cm, ostrza (maksymalna) – 3,10 cm
Waga
Stan zachowania
dobry, fragmentaryczny
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8225
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 36-37, 339-340, ryc. 92, tabl. I:4.

Dane dodatkowe