Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Z wysokiej płytki na główce wyprowadzony krótki trzpień, w przekroju owalny, z nasadzoną nakładką ze stosunkowo szerokiej, gładkiej taśmy, w przekroju półokrągłej. Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu trójkątny. Nóżka długa, wąska, zakończona słabo czytelnym, profilowanym guzkiem. W górnej części kabłąka i w górnej części nóżki podwójne, poprzeczne żłobki. Typologia: A.VII; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 8/9; prawdopodobnie tzw. zapinka sarmacka.

Miejscowość
Małków
Stanowisko
42 (AZP 90–95/170)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,48 cm, nóżki – 0,18–0,39 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8214
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 168–169, 223, 285–287, ryc. 61:429, tabl. XXXVII:429.

Dane dodatkowe