Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B2-C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Uszkodzony paciorek cylindryczny z czarnego, nieprzezroczystego szkła, z ukośnymi pasmami ze szkła białego. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XXII.305/306b.

Miejscowość
Dziekanów
Stanowisko
10 (AZP 86–94/75)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 1,90 cm, śr. – 0,84 cm.
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania, ornamentowanie nitką szklaną
Nr inwentarzowy
MH/A/4568
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 40-41, 319, ryc. 78:11, tabl. II:11.

Dane dodatkowe