Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Grot
Chronologia
okres rzymski stadium B1b – faza B2 – (stadium C1a)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Grot z zadziorami, żelazny. Niekompletny. Tulejka długa, rozszerzająca się ku wlotowi, z otworem po nicie; przy wlocie w przekroju owalna, w części środkowej sześcioboczna, w górnej – w przybliżeniu prostokątna. Liść w przekroju rombowaty bez wyraźnie zaznaczonego żeberka. Zadziory długie. Typologia: zbliżony do Kaczanowski typ L, odmiana 2.

Miejscowość
Białoskóry
Stanowisko
4 (AZP 84–94/107)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita zachowana – 19,00 cm, liścia z zadziorami – ok. 8,00 cm, tulejki – 14,00 cm; rozstaw zadziorów rekonstruowany – ok. 4,50 cm; śr. tulejki przy wlocie – ok. 2,00 cm; wymiary tulejki przy liściu – ok. 0,87×0,64 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8224
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 36-37, 328-329, ryc. 86, tabl. I:3.

Dane dodatkowe