Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
okres rzymski stadium B1b – faza B2 – (stadium C1a)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, jednodzielna, ze stopu miedzi. Sprężyna 8-zwojowa z górną cięciwą przytrzymaną haczykiem. Na główce płytka oporowa. Górna część kabłąka uformowana romboidalnie, niemal płaska od spodu. Na kabłąku wyraźny grzebień z obu stron podkreślony niskim żeberkiem. Nóżka zwężająca się ku dołowi, najprawdopodobniej zakończona guzkiem. Pochewka ażurowa z jednym otworem kompletnym, okrągłym i drugim zachowanym częściowo. Typologia: A.IV.68.

Miejscowość
Białoskóry
Stanowisko
4 (AZP 84–94/107)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,20 cm, sprężyny – 2,40 cm; szer. kabłąka maksymalna – 1,50 cm, powyżej grzebienia – 0,76 cm, grzebienia – 1,00 cm; poniżej grzebienia – 0,54 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/6160
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 36-37, 232-233, ryc. 12, tabl. I:2.

Dane dodatkowe