Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Grzebień
Chronologia
faza B2b-C1b
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment trójwarstwowego grzebienia z poroża w postaci jednej płytki, z uszkodzonymi zębami i nitem ze stopu miedzi. Typologia: Thomas grupa B.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
poroże, stop miedzi
Wymiary
2,70×2,00 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
cięcie, szlifowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/6162
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 66–67, 345–346, ryc. 99:118,  tabl. XIII:118.

Dane dodatkowe