Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
faza C1b i C2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Rama sprzączki dwudzielnej ze stopu miedzi, w kształcie litery D; wąska, gładka, w przekroju półokrągła. Niezachowana oś prawdopodobnie żelazna. Typologia: Madyda-Legutko D.30.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 1,90 cm; szer. – 4,90 cm; gr. – 0,22–0,26 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna – brak osi
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9260
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 66–67, 288–290, 292, ryc. 62:117,  tabl. XIII:117.

Dane dodatkowe