Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przęślik
Chronologia
okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Przęślik gliniany. Powierzchnia miejscami zniszczona i spękana. Dwustożkowaty, z niewielkimi, obustronnymi zaklęśnięciami przy otworze. Typologia: Magomedov typ A111a.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
glina
Wymiary
śr. – 3,80 cm; wys. – 2,00 cm
Waga
Stan zachowania
dobry - powierzchnia miejscami zniszczona i spękana
Sposób wykonania
lepienie ręczne, wypał
Nr inwentarzowy
MH/A/2646
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 66–67, 349, tabl. XIII:119.

Dane dodatkowe