Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Kolec sprzączki ze stopu miedzi, w przekroju owalny, u podstawy ozdobiony dwiema liniami rytymi, częściowo zatartymi.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
za Huczwą
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 2,60 cm; szer. – 0,29–0,47 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8575
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 86–87, 292, tabl. XVIII:188.

Dane dodatkowe