Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b - B2/C1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Nóżka zapinki oczkowatej serii pruskiej, ze stopu miedzi. Ozdobiona trzema parami słabo czytelnych, wybijanych oczek. Typologia: A.III, być może typ A.61.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
za Huczwą
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm; szer. – 0,90– 1,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8578
Literatura

Niezabitowska B. 2005, Nowe znaleziska fibul oczkowatych z terenu Polski południowo-wschodniej, in: P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabitowska, S. Sadowski (eds.), Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Monumenta Studia Gothica IV, 2004, Lublin, 489–490, 494, ryc. 1:4.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 86–87, 220, 228–229, ryc. 10:187, tabl. XVIII:187.

Dane dodatkowe