Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
faza D1-D2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Kolec sprzączki ze stopu miedzi – brak zaczepu. Delikatnie profilowany, w przekroju trójkątny z silnie przegiętym końcem. U nasady ornament w postaci trzech głębokich, poprzecznych żłobków rozdzielających niskie żeberka. Typologia: być może kolec sprzączki o ramie owalnej, Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,60 cm; szer. maksymalna – 0,76 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
brak zaczepu
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8557
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 92–93, 292–294, ryc. 62:206, tabl. XX:206.

Dane dodatkowe