Przedmiot
Kolec sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Masywny i szeroki kolec sprzączki ze stopu miedzi – brak zaczepu; w przekroju w przybliżeniu półokrągły. U nasady ornament w postaci słabo czytelnych i delikatnie zaznaczonych dwóch (?) żłobków. W centrum powierzchni spodniej owalne, wydłużone zagłębienie, odsunięte od krawędzi bocznych kolca. Typologia: z dużym prawdopodobieństwem kolec sprzączki o ramie owalnej, Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,40 cm; szer. maksymalna – 0,80 cm; gr. maksymalna – 0,44 cm
Waga
Stan zachowania
brak zaczepu
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8558
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 92–93, 292, tabl. XX:207.

Dane dodatkowe