Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Rama owalna sprzączki jednodzielnej ze stopu miedzi, także w przekroju, pogrubiona w przedniej części. Typologia: Madyda-Legutko H.12.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 1,30 cm; szer. – 2,50 cm; gr. maksymalna – 0,37 cm
Waga
Stan zachowania
brak kolca
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8556
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 92–93, 292, ryc. 62:205, tabl. XX:205.

Dane dodatkowe