Przedmiot
Kolec sprzączki (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment prostokątnej sztabki ze stopu miedzi z lekko wygiętym końcem, w przekroju czworobocznej, z odchodzącą od niej trapezowatą płytką, przypominający masywny kolec sprzączki. Na górną powierzchnię nałożona (przylutowana?) dodatkowa warstwa metalu ze stopu miedzi, nieco uszkodzona; podobna prawdopodobnie także na bocznej powierzchni sztabki i wyprowadzonej z niej płytki.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. sztabki – 2,60 cm; szer. – 0,50–0,60 cm; gr. – 0,35–0,40 cm; wys. w miejscu płytki – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8560
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 98–99, 354, tabl. XXI:222.

Dane dodatkowe