Przedmiot
Bransoleta lub kółko (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment łukowato wygiętego pręta ze stopu miedzi, z jednej strony nieznacznie pogrubionego, niemal okrągłego w przekroju, z uszkodzonymi oboma końcami o różnej średnicy. Być może fragment bransolety lub kółka o rekonstruowanej średnicy około 5,00–5,50 cm.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,00 cm; śr. pręta – ok. 0,40 i 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - uszkodzone oba końce
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8559
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 98–99, 320–321, ryc. 80:221, tabl. XXI:221.

Dane dodatkowe